Tổng số: 28
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
32/NQ - HĐND 19/12/2022 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT - XH xã Xuân Thành năm 2023
Lượt xem: 71
Tải về
33/NQ-HĐND 19/12/2022 Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán, phương án phân bổ ngân sách năm 2023
Lượt xem: 51
Tải về
34/NQ - HĐND 19/12/2022 Nghị quyết về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ nguồn ngân sách địa phương xã Xuân Thành
Lượt xem: 72
Tải về
35/NQ -HĐND 19/12/2022 Nghị quyết về việc phê chuẩn kế hoạch chuyển giao công trình cấp nước sạch xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường về công ty cổ phần NS & VSMT tỉnh Nam Định
Lượt xem: 76
Tải về
36/NQ - HĐND 19/12/2022 Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND xã khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 71
Tải về
20/NQ-HĐND 02/06/2022 Nghị quyết vv thông qua nội dung Đồ án quy hoạch xây dựng chung xã Xuân Thành đến 2030.pdf
Lượt xem: 117
Tải về
29 - NQ/ĐU 02/02/2022 Nghị quyết vv thực hiện Chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu gắn với đẩy mạng tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025..pdf
Lượt xem: 92
Tải về
20/NQ-HĐND 16/12/2021 Nghị quyết vv nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022
Lượt xem: 104
Tải về
21/NQ-HĐND 16/12/2021 Nghị quyết về phê chuẩn dự toán, phương án phân bổ ngân sách năm 2022
Lượt xem: 107
Tải về
22/NQ-HĐND 16/12/2021 Nghị quyết vv phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn ngân sách địa phương
Lượt xem: 79
Tải về
123
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Thành- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Thành- Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanthanh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang