image advertisementanh tin baiimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

 

Ban biên tập Trang Thông tin điện tử xã Xuân Thành

DANH SÁCH 

Ban biên tập Trang Thông tin điện tử xã Xuân Thành

1.

Bà Vũ Thị Ngọc Diệp

: Công chức VP HĐND-UBND

- Trưởng ban

2.

Ông Nguyễn Văn Lực

: Phụ trách VH-TT xã

- P. Trưởng ban

3.

Bà Nguyễn Thị Thủy

: Phó ban Tuyên giáo Đảng ủy

- Ủy viên

4.

Ông Nguyễn Hữu Mạnh

: Công chức TP-HT xã

- Ủy viên

5.

Bà Nguyễn Thị Thanh

: Phụ trách LĐTB&XH

- Ủy viên

6.

Ông Đặng Văn Quy

: Công chức ĐC-NN-XD-MT

- Ủy viên

7.

Bà Trần Thị Phương Lan

: Công chức TC - KT

- Ủy viên

8.

Ông Nguyễn Thành Công

: Trưởng đài truyền thanh xã

- Ủy viên

 

 

QUY CHẾ 

V/v quản lý, vận hành, cung cấp và khai thác thông tin trên cổng thông tin điện tử xã Xuân Thành

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Thành- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Thành- Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanthanh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang