image advertisementanh tin baiimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

 

Công chức đầu mối cung cấp thông tin

anh tin bai

    

 

Đồng chí: Vũ Thị Ngọc Diệp

Năm sinh: 1986

Quê quán: Xã Xuân Bắc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Hộ khẩu TT: Xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Chức vụ: Công chức Văn phòng HĐND-UBND xã

Email: Vuthingocdiep.xtg@namdinh.gov.vn

Số điện thoại: 0986.469.996

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Thành- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Thành- Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanthanh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang