image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đảng ủy xã Xuân Thành

A. Thường trực Đảng ủy

anh tin bai

 

Đồng chí: Đào Anh Phong

Năm sinh: 1967

Quê quán: Xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

Email: daoanhphong@gmail.com

Số điện thoại:0817063699

anh tin bai

 

Đồng chí: Vũ Xuân Trường

Năm sinh: 1973

Quê quán: Xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

Email: vuxuantruongxuanthanh@gmail.com

Số điện thoại: 0914628322

anh tin bai

 

Đồng chí: Nguyễn Duy Trinh

Năm sinh: 1973

Quê quán: Xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Email: danguyxuanthanh@gmail.com

Số điện thoại: 0916290650

 

B. Danh sách các đ/c thành viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Xuân Thành

STT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

Gmail

1

Đào Anh Phong

Bí thư

0817063699

daoanhphong.xtg@namdinh.gov.vn

2

Vũ Xuân Trường

Phó BT TT

0914628322

vuxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

3

Nguyễn Duy Trinh

Phó bí thư

0916290650

nguyenduytrinh.xtg@namdinh.gov.vn

4

Cao Văn Thanh

UV BTV

0989676543

caovanthanh.xtg@namdinh.gov.vn

5

Vũ Văn Hưởng

UV BTV

0916391041

vuvanhuong.xtg@namdinh.gov.vn

6

Nguyễn Thế Giang

UV BCH

0829783185

nguyenthegiang.xtg@namdinh.gov.vn

7

Nguyễn Thanh Hà

UV BCH

0974421883

nguyenthanhha.xtg@namdinh.gov.vn

8

Nguyễn Thị Thanh

UV BCH

0976261852

nguyenthithanh.xtg@namdinh.gov.vn

9

Vũ Thanh Thủy

UV BCH

0979777309

vuthanhthuy.xtg@namdinh.gov.vn

10

Trịnh Thị Lương

UV BCH

0972997863

trinhthiluong.xtg@namdinh.gov.vn

11

Nguyễn Văn Thiện

UV BCH

0946621468

nguyenvanthien.xtg@namdinh.gov.vn

12

Nguyễn Văn Trường

UV BCH

0914315185

nguyenvantruong.xtg@namdinh.gov.vn

13

Đinh Văn Mấn

UV BCH

0982878015

dinhvanman.xtg@namdinh.gov.vn

14

Nguyễn Văn Huy

UV BCH

0383718658

nguyenvanhuy.xtg@namdinh.gov.vn

 

C. Quy chế làm việc của ban chấp hành Đảng bộ xã Xuân Thành

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Thành- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Thành- Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanthanh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang