image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
DANH SÁCH CÁN BỘ PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN MỘT CỬA XÃ XUÂN THÀNH

1. Ông Nguyễn Thế Giang - Phó Chủ tịch TT UBND xã - phụ trách Bộ phận

2. Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó chủ tịch UBND xã - phụ trách Quân sự xã

3. Bà Vũ Thị Ngọc Diệp - Công chức VP HĐND & UBND xã

4. Ông Nguyễn Hữu Mạnh - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã

5. Ông Đặng Văn Quy - Công chức Địa chính - Tài nguyên - Moi trường xã

6. Bà Nguyễn Thị Thanh - Cán bộ phụ trách LĐTBXH xã

7. Ông Đỗ Văn Vĩnh - Phó trưởng Công an xã.

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Thành- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Thành- Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanthanh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang