image advertisementanh tin baiimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

 

Danh sách cán bộ phụ trách bộ phận Tiếp nhận và trả Kết quả xã Xuân Thành

DANH SÁCH CÁN BỘ PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

XÃ XUÂN THÀNH

(Kèm theo Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 của UBND xã Xuân Thành ) 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email công vụ

Số điện thoại

1

Ông Nguyễn Thế Giang

Phó chủ tịch UBND xã – Phụ trách chung

Nguyenthegiang.xtg@namdinh.gov.vn

0984.928.947

2

Ông Nguyễn Thanh Hà

Phó CT UBND , phụ trách Quân sự xã

Nguyenthanhha.xtg@namdinh.gov.vn

0974.428.883

3

Bà Vũ Thị Ngọc Diệp

Công chức VP HĐND& UBND xã

Vuthingocdiep.xtg@namdinh.gov.vn

0986.469.996

4

Bà Lê Thu Thủy

Công chức LĐTB&XH xã

Lethuthuy.xtg@namdinh.gov.vn

0985.118.291

5

Ông Đỗ Văn Vĩnh

Phó trưởng công an xã

Dovanvinh.xtg@namdinh.gov.vn

0915.588.682

6

Ông Đặng Văn Quy

Công chức ĐC- TN-MT xã

Dangvanquy.xtg@namdinh.gov.vn

0978.538.386

7

Ông Nguyễn Hữu Mạnh

Công chức TP-HT xã

Nguyenhuumanh.xtg@namdinh.gov.vn

0948.523.369

 

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Thành- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Thành- Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanthanh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang