image advertisementanh tin baiimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

 

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BÁO CHÍ XÃ XUÂN THÀNH

anh tin bai

 

Họ và tên: Nguyễn Duy Trinh

Năm sinh: 1973

Quê quán: Xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

Email: nguyenduytrinh.xtg@namdinh.gov.vn

Số điện thoại: 0916.290.650

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Thành- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Thành- Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanthanh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang