image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Hội đồng nhân dân xã Xuân Thành

A. Thường trực HĐND xã

anh tin bai

 

Đồng chí: Đào Anh Phong

Năm sinh: 1967

Quê quán: Xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

Email: daoanhphong@gmail.com

Số điện thoại:0817063699

anh tin bai

 

Đồng chí: Vũ Văn Hưởng

Năm sinh: 1964

Quê quán: Xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

Email: vuvanhuong@gmail.com

Số điện thoại: 0916391041

 

B. Danh sách đại biểu HĐND xã Xuân Thành khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

STT

Họ và tên

Đơn vị

SĐT

1

Vũ Văn Hưởng

Xóm 1

0916391041

2

Đinh Thị Phượng

Xóm 1

0357627268

3

Nguyễn Minh Cường

Xóm 1

0382393692

4

Trần Thị Liễu

Xóm 1

0945561310

5

Đào Anh Phong

Xóm 2

0817063699

6

Nguyễn Thanh Hà

Xóm 2

0974421883

7

Đinh Quang Huy

Xóm 2

0389157091

8

Đinh Quang Lịch

Xóm 2

0387407580

9

Nguyễn Duy Trinh

Xóm 3

0916290650

10

Nguyễn Văn Hưng

Xóm 3

0986728910

11

Nguyễn Thị Tuyết Lan

Xóm 3

0949432089

12

Đỗ Quốc Huy

Xóm 3

0988719161

13

Phạm Văn Độ

Xóm 3

0984385864

14

Đinh Văn Mấn

Xóm 4

0982878015

15

Nguyễn Thị Hoàn

Xóm4

0393414158

16

Nguyễn Thành Công

Xóm4

0983098014

17

Vũ Xuân Trường

Xóm 5

0914628322

18

Nguyễn Thế Giang

Xóm 5

0829783185

19

Vũ Thị Ngọc Diệp

Xóm 5

0947218669

20

Nguyễn Thị Huế

Xóm 6

0972696638

21

Đoàn Văn Tiển

Xóm 6

0388134276

22

Đoàn Văn Toàn

Xóm 6

0368861725

 

C. Quy chế hoạt động của HĐND xã Xuân Thành

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Thành- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Thành- Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanthanh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang