image advertisementanh tin baiimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 462
  • Trong tuần: 3 214
  • Tất cả: 146231
Đảng bộ xã Xuân Thành long trọng tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2023 và sơ kết nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2023.
Lượt xem: 125
 

Sáng nay ngày 21 tháng 5 năm 2023 Đảng bộ xã Xuân Thành long trọng tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2023 và sơ kết nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2023. Về dự có đồng chí Phạm Ngọc Hải Ủy viên BTV Huyện ủy-Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí HUV phụ trách xã. Về phía xã có đồng chí Đào Anh Phong Bí thư BCH Đảng bộ-chủ tịchHĐND Xã, các đồng chí trong BCH Đảng bộ , TTHĐND,UBND,UBMTTQ,các đồng chí bí thư chi bộ và đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ về dự.

Đợt trao huy hiệu Đảng 19/5/2023, Đảng bộ xã Xuân Thành có 09 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó, có 01 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm, 04 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm, có 03 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm và 01 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm.

anh tin bai

Đ/C  Phạm Ngọc Hải -Ủy viên BTV Huyện ủy-Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy

 trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Đồng chí Phạm Ngọc Hải -Ủy viên BTV Huyện ủy-Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên và phát biểu chúc mừng, bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp của các đồng chí đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng chí khẳng định việc nhận Huy hiệu Đảng là vinh dự, niềm tự hào của cá nhân, gia đình, chi bộ và Đảng bộ xã. Đồng thời mong muốn các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp sức lực, trí tuệ, tích cực hơn nữa trong xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

anh tin bai

Đ/C  Phạm Ngọc Hải -Ủy viên BTV Huyện ủy-Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy, phát biểu chỉ đạo và chúc mừng các đồng chí được trao huy hiệu

Thay mặt các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng tại buổi lễ, đồng chí Cao Văn Hạc– Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng phát biểu cảm ơn sự quan tâm và những tình cảm tốt đẹp của Lãnh đạo Đảng các cấp, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ và hứa sẽ thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục phấn đấu để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng vững mạnh. 

 Tiếp theo chương trình sơ kết nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm BCH Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân; Hội nạn nhân chất độc da cam Đioxin nhiệm kỳ 2023 – 2028. Xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp thiết thực nhằm thực hiện chỉ tiêu phát triển đảng viên theo Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Chương trình hành động số 24-CTr/TU, ngày 15/9/2022 của Tỉnh ủy Nam Định về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hoàn thiện bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2022, thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Hoàn thành việc đánh giá chất lượng, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2022; trao HHĐ cho các đồng chí đảng viên có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ đảng  đợt 03/02 và đợt 19/5/2023. Hoàn thiện 01 hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên mới tại chi bộ 4; cử 03 quần chúng học lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới tại chi bộ 4, 6, THCS, hoàn thiện 02 hồ sơ chuyển đảng chính thức cho đảng viên tại chi bộ 3 và chi bộ 6

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy chế hoạt động công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), Chỉ thị số 07-CT/HU ngày 11/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Trường về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới”.

 Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các Nghị quyết, Chỉ thị của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và cấp ủy các cấp ban hành. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình, tư tưởng và định hướng dư luận xã hội. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; chủ động đối phó với các âm mưu kích động, lôi kéo tham gia các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Tổ chức Sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI.

- Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và kết nạp đảng viên; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ. Xét và đề nghị cấp ủy cấp trên kết nạp Đảng, trao tặng Huy hiệu Đảng cho 15 đồng chí đủ điều kiện đợt 02/9 và 07/11/2023.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Chủ động nắm tình hình, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền ngay từ Chi bộ, Đảng bộ, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, thời gian quy định.

- Tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân. Chỉ đạo và tiếp tục  đẩy mạnh thực hiện “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; qui chế dân chủ ở cơ sở. Làm tốt công tác nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, tình hình tôn giáo trên địa bàn.

- Chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung rà soát các mục tiêu, tiêu chí theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; Chỉ đạo và tăng cường công tác đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu, tiêu chí mà Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 21 đã đề ra, phấn đấu nửa cuối thời gian còn lại của nhiệm kỳ sẽ hoàn thành vượt và đạt các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.

- Xây dựng kế hoạch, thực hiện quy trình triển khai: Tái bản, chỉnh lý Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Thành (1930-2005); viết tiếp giai đoạn (2006-2025), in gộp thành “Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Thành (1930-2025)”

- Chỉ đạo hoàn thiện Đề án “ xây dựng Nhà Truyền thống xã Xuân Thành” xin ý kiến Đảng bộ và nhân dân để triển khai thực hiện trong năm 2024.

Tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp; chỉ đạo việc chăm sóc bảo vệ lúa mùa, thường xuyên thăm đồng phát hiện và phòng trừ sâu bệnh hại lúa. Quản lý, giám sát chặt chẽ việc phát triển chăn nuôi và tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi; hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Thực hiện nghiêm các qui định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật. Triển khai thực hiện điều tra tổng đàn, kế hoạch tiêm phòng cho gia súc gia cầm.

- Tăng cường công tác giám sát chất lượng của công trình cũng như chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình phòng học, các hạng mục công trình phụ trợ trường Tiểu học; đảm bảo đủ phòng học cho các nhà trường trước năm học mới.

Chỉ đạo quyết liệt việc hoàn thiện các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu phấn đấu năm 2023 đạt xã NTM kiểu mẫu, trình đoàn thẩm tỉnh về xét công nhận vào đầu năm 2024.

- Chỉ đạo tích cực công tác thu ngân sách; tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi, đảm bảo nhu cầu chi cho con người, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát quản lý, sử dụng ngân sách theo dự toán; thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người có công và các đối tượng chính sách; quan tâm công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày TBLS (27/7/1947 – 27/7/2023).

- Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia, y tế dự phòng; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục sức khỏe sinh sản, công tác DS-KHHGĐ.

- Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tăng cường công tác QLNN về lĩnh vực văn hóa, thông tin. Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện Đề án đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội trên địa bàn.

- Chuẩn bị các điều kiện triển khai Kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2023-2024; tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, giữ vững danh hiệu đạt chuẩn quốc gia ở các trường học; tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng văn hóa đại trà; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tăng cường xây dựng cơ sở vật chất trường học; triển khai nghiêm túc công tác thanh kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục.

 Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; chuẩn bị tốt các điều kiện cho tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương. Triển khai thực hiện Kế hoạch Huấn luyện DQ binh chủng năm 2023 theo chỉ lệnh của cơ quan Quân sự cấp trên.

Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Tăng cường đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm và phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH và ANNT. Động viên cán bộ, nhân dân tích cực trong việc tích hợp, bổ sung dữ liệu về dân cư.

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động trợ giúp pháp lý; tăng cường hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Thực hiện nghiêm chế độ tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp, tồn đọng.

anh tin bai

Đ/C Vũ Xuân Trường-phó bí thư TT Đảng ủy trình bày báo cáo sơ kết nhiệm vụ chính trị  tại hội nghị

anh tin bai

                   Đ/C Cao Văn Thanh ủy viên BTV Đảng ủy chủ tịch UBMTTQ tham luận tại hội nghị

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Thế Giang Phó chủ tịch UBND tham luận tại hội nghị

anh tin bai

Đ/c Đào Anh Phong- Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Anh Phong- Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã tập trung nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối, trong đó tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành của chính quyền; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên từng lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; xây dựng Đảng bộ ngày càng phát triển./. 

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Thành- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Thành- Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanthanh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang