Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 68
  • Trong tuần: 940
  • Tất cả: 65012
HỘI NGHỊ TIÊP XÚC GĨƯA CỬ TRI VỚI ĐẠI BIỂU HĐND XÃ TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6. NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Lượt xem: 48
Về dự hội nghị: - Tổng số đại biểu, đại diện cử tri 6 xóm và đại biểu mời về dự Hội nghị tiếp xúc
là: 143 đại biểu;
- Tổng số đại biểu HĐND xã về tiếp xúc với đại biểu cử tri là: 22 đại biểu, vắng 02
đại biểu có lý do.

Nội dung: Sau khi nghe các nội dung báo cáo, của HĐND, UBND xã. nhìn chung các đại biểu
cử tri thảo luận tại hội nghị đều nhất trí cao với các nội dung báo cáo về kết quả nhiệm
vụ phát triển KT – XH của địa phương 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ phát
triển kinh tế xã hội những tháng còn lại năm 2022. Song cử tri, cũng thẳng thắn, chân
thành, tham gia vào các nội dung báo cáo trên một số lĩnh vực và mốt ý kiến, kiến nghị
đề xuất cụ thể như sau:
1. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp:
Cử tri xóm 1 tiền hỗ trợ trồng lúa những năm trước đây đã hỗ trợ cho các xóm sửa
chữa, xây mới công đầu kênh cấp 3, đề nghị năm 2022 UBND xã hỗ trợ đầu tư cho các
xóm nao vết kênh mương, như xóm 1 có đoạn sông giữa vùng 2 dài khoảng 300m cần
phải nạo vét để phục XS tốt hơn.
Thu dịch nông nghiệp của HTX 1 số xóm thành viên nộp theo Nghị quyết Đại hội
thành viên, 1 số xóm thành viên không nộp theo Nghị quyết, đề nghị UBND xã chỉ đạo
HTX tổ chức Đại hội thành viên của HTX thống nhất mức thu các khoản dịch vụ của
HTX nhiệm kỳ 2019-2024.
Cử tri xóm 2 đề nghị đánh giá kết qủa giá trị nuôi trồng thủy sản vùng bãi những
hộ tiêu biểu để nhân dân học tập thăm quan.
Chỉ đạo SX nông nghiệp thời vụ cần tìm hiểu sâu về thiên nhiên tránh rủi ro như vụ
xuân 2022 cây lúa lúc cần nước thi không có, vụ mùa thì gấp rút.
Năng xuất lúa vụ xuân năm 2022 đánh giá 200kg/sào là cao cần cụ thể hơn.
Dịch vụ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đề nghị HTX báo cáo chi tiết thu, chi, nỗ
lãi, nợ 1 số xóm còn tồn đọng, ống khói lò đốt rác đã hư hỏng cần sửa chữa.
Kênh từ cống bà Lâm vào đồng bờ kênh có đoạn sạt nở vào sát mép đường bê tông
đề nghị UBND xã kiểm tra cho xử lý.
Cử tri xóm 3 đề nghị ruộng 2 lúa còn bỏ hoang đề nghị UBND xã có hướng giải
quyết không để ảnh hưởng người bên cạnh canh tác. Đề nghị tiếp tục hõ trợ kinh phí để
các xóm nạo vét mương máng phục vụ sản xuất.

2
Cử tri xóm 4 cống tưới tiêu gần nhà bà Liềm xóm 9 cũ bị sập không tiêu nước
được đề nghị có hướng sửa chữa phục vụ sản xuất. Cống đầu kênh cấp 3 chỗ nghĩa trang
có đóng mở song không có tác dụng.
Cử tri xóm 5 đề nghị tiếp tục chuyển diện tích đất trồng lúa bãi túi còn lại sang
trồng lúa Hữu cơ. Diện tích đất đồng ngoài nước phục vụ sản xuất không thuận lợi phải
phụ thuộc vào xã Xuân Tân không phù hợp, mở cống Hạ miêu 2 ngập đường tràn vào
nhà dân đề nghị các cấp xem xét giải quyết.
Cử tri xóm 6 khu chợ cát có cống tiêu thoát nước song phai cống bị hỏng mở cống
nước tràn vào chợ đề nghị kiểm tra xử lý. Đề nghị có kế hoạch nạo vét máng chỗ cây
xăng phục vụ sản xuất.
* Lĩnh vực đất đai.
Cử tri xóm 3 tăng cường hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
lúa cho bà con yên tâm canh tác.
* Về xây dựng cơ bản, GTTL, XDNTM.
Cử tri xóm 1 đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng NTM, UBND xã quan tâm, kiểm tra,
khảo sát, đôn đốc, đánh giá các tiêu trí theo từng đợt để các xóm có hướng phấn đấu.
Cử tri xóm 2 đề nghị tuyến đê Hữu Hồng xe có trọng tải lớn chạy qua có được
phép không.
Cử tri xóm 3 đề nghị cần tu sửa cầu sắt nhiều chỗ bong sơn han gỉ. Cổng của
UBND lên có bóng điện thắp sáng.
Cử tri xóm 4 đề nghị UBND xã có biện pháp hạn chế xe cơ giới di vào đường các
giờ các cháu tan học trường cấp 1 và trường Mầm non tránh xẩy ra tai nạn.
* Lĩnh vực Môi trường
Cử tri xóm 2 đề nghị UBND xã kiểm tra đường ống, nhà máy, nước sinh hoạt,
nước không được trong, cấn đáy bể nhiều, áp lực công xuất mày không dẩy lên cao được
Cử tri xóm 3 trên đồng ruộng đã có cống bi để bỏ rác vỏ bao bì thuốc BVT xong
người dân vấn vứt bỏ ra ngoài làm ảnh hưởng môi trường đề nghị cần có quy định cụ thể.
3. Lĩnh vực văn hóa xã hội:
Cử tri xóm 1 đề nghị UBND xã xây nhà tiếp linh ở các nghĩa địa nhân dân.
Cử tri xóm 2 đề nghị có quy định đối với các hộ chăn nuôi trâu bò không để phá
hại mồ mả ở các nghĩa địa nhân dân.
Cử tri xóm 4 đường giữa vào hoang xóm 7 cũ xuống cấp đề nghị UBND xã kiểm
tra xem xét hỗ trợ kinh phí tu sửa.
Cử tri xóm 5 đề nghị hệ thống loa02
Đài truyền thanh xã không đảm bảo cần tu sửa.
Cử tri xóm 6 làm hệ thống tiêu thoát nước sau khu dân cư xóm 6 nhiều người dân
chưa thông hoặc không đồng ý đề nghị họp nhân dân để thống nhất trước khi làm.
4. Lĩnh vực y tế, giáo dục:
Cử tri xóm 3 trạm y tế xã hoạt động rất tốt xong có 1 vài cán bộ y tế chưa hòa nhã
trong tiếp công dân đề nghị UBND xã xem xét.
6. Lĩnh vực an ninh:
Cử tri xóm 2 đề nghị tình hình đánh cá bằng kích điện trên sông đã cấm xong vẫn
còn xẩy ra.

TH/ CB VH - TTTT

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Thành- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Thành- Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanthanh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang