image advertisementanh tin baiimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

 

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

TIẾP NHẬN PHẢN KIẾN, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

UBND xã Xuân Thành mong nhậnđược phản ánh, kiến nghị của cá nhận, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

- Nhưng vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện TTHC; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiều, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch TTHC hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các TTHC tại nơi giải quyết TTHC; TTHC được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung TTHC được đăng tải trên cơ sở dữ liệu Quốc  gia về TTHC…

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước Quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoạc gia nhập; nhưng vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính;

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau:

1. Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn hoặc Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: http://doanhnghiep.chinhphu.vn

2. Gửi đến cơ quan: Phòng kiểm soát TTHC – Văn phòng UBND tỉnh Nam Định, số 57, Vị Hoàng, TP Nam Định

- Địa chỉ thư điện tử: tthcnamdinh@namdinh.chinhphu.vn

- Số điện thoại chuyên dùng: 0228.3526.333

3. Gửi đến cơ quan: Văn phòng HĐND&UBND huyện Xuân Trường-Tổ 18, thị trấn Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

- Địa chỉ thư điện tử: vanphongxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

- Số điện thoại chuyên dùng: 0228.870.669

4. Gửi đến UBND xã

xã Xuân Thành

- Địa chỉ thư điện tử: vanphongxuanthanh.xtg@namdinh.gov.vn

- Số điện thoại: 0228.888.122

- Số điện thoại chủ tịch xã: 0916.290.650

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

- Ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhận, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp phản ánh, kiến nghiij liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

 

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Thành- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Thành- Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanthanh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang