image advertisementanh tin baiimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 178
  • Trong tuần: 2 161
  • Tất cả: 175255
HỘI NGHỊ SƠ KẾT PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA NĂM 2022
Lượt xem: 162

Chiều ngày 10 tháng 11 năm 2022 tại hội trường UBND xã Xuân Thành tổ chức hội nghị sơ kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2022.

Về dự hội nghị

Đại biểu địa phương: Đồng chí Đào Anh Phong - bí thư Đảng ủy - chủ tịch HĐND; Đồng chí Vũ Xuân Trường - phó bí thư Thường trực Đảng ủy; Đồng chí Nguyễn Duy Trinh phó bí thư, chủ tịch UBND xã,  các đồng chi phó chủ tịch, chủ tịch MTTQ, cán bộ, công chức, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, đại diện các nhà trường, trạm y tế, bí thư chi bộ, trưởng xóm, ban công tác mặt trận, các chi hội, chi đoàn.

Tại hội nghị đã được báo cáo sơ kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2022,  việc thực quy ước nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ, lễ hội.

Thực hiện hướng dẫn của Ban chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), Phòng văn hóa thông tin huyện, UBMTTQ huyện Xuân Trường. Sự chỉ đạo trực tiếp của BCH Đảng bộ xã, sự phối hợp giữa UBND xã với Ban Thường trực UBMTTQ xã năm 2022 phong trào (TDĐKXD ĐSVH) trên địa bàn xã tiếp tục được duy trì và phát triển góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị - các mục tiêu phát triến kinh tế - xã hội ở địa phương.

 Chỉ đạo việc kiện toàn ban chỉ đạo ở xã, ban vận động các xóm và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban chỉ đạo, tổ công tác phong trào (TDĐKXD ĐSVH) gắn liền với ban vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; Ban vận động thực hiện “Quy ước nếp sống văn minh” đến nay đi vào hoạt động có nn nếp. Thường xuyên rà soát, nắm bắt các thông tin kết quả từ các ban vận động, xuống các xóm gặp gỡ trao đổi, giúp đỡ, hướng dẫn các ban vận động ở các xóm các hộ nhân dân thực hiện tốt nội dung cuộc vận động mà các xóm, các hộ nhân dân đã đăng ký.

anh tin bai

 

Ông Nguyễn Thanh Hà - phó chủ tịch UBND đọc báo cáo sơ kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2022.

-   Ngay từ những tháng đầu năm 2022. trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động của phong trào (TDĐKXDĐSVH) năm 2021. Đảng ủy đã có nghị quyết tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào( TDĐKX ĐSVH) năm 2022, UBND xã phối hợp cùng UBMTTQ xã xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt phong trào(TDĐKXD ĐSVH).

 Năm 2022 sau khi thực hiện Đề án sáp nhập các xóm, các chi bộ nông thôn được sáp nhập đến tháng 5 năm 2022 các chi bộ đại hội nhiêm 2022 - 2025 đến nay có 10 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, trong đó có 6 chi bộ nông thôn và 4 chi bộ khối cơ quan. Hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn. Các tổ chức công đoàn  thường xuyên quan tâm tới đời sống công đoàn viên, làm tốt công tác vận động đoàn viên, hội viên thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị địa phương.

anh tin bai

Ông  Đào Anh Phong - bí thư Đảng ủy - chủ tịch HĐND phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ngay từ những tháng đầu năm 2022 ban chỉ đạo (TDĐKXDĐSVH) xã đã tham mưu cho UBND xã tổ chức đăng ký với các ban vận động 6/6 xóm về xây dựng xóm có nếp sống văn hóa và chỉ đạo các xóm đăng ký gia đình có nếp sống văn hóa. Năm 2022 có 85% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình có nếp sống văn hóa 3 năm liền. Có 05/05 Chùa đạt danh hiệu chùa tinh tiến, xứ họ đạo đạt danh hiệu tiên tiến.

 

Phương hướng chủ yếu phong trào (TD ĐKXD ĐSVH) năm 2023.

Tiếp tục duy trì về tổ chức hoạt động của ban chỉ đạo phong trào cấp xã, các thành viên ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo Nghị định 122/NĐ-NĐCP của Chính phủ ngày 17/9/2018; Quy chế đã ban hành theo thông tư số 12/2011/ BVHTT&DL ngày 10/10/2011 của bộ văn hóa thể thao và du lịch, quyết định số 17/QĐ- UBND ngày 30/5/2013 của ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và quyết định của ban chỉ đạo( TD ĐKXDĐSVH) huyện Xuân Trường.

-   Tiếp tục đẩy mạnh vận động nhân dân thực hiện tốt Quy ước nếp sống văn minh đã được UBND huyện phê duyệt. Đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn góp phần xây dựng NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu.

-   Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Xuân Thành 3/3/1933 - 3/3/2023.

-   Hướng dẫn 6 xóm tiếp tục củng cố ban vận động, tổ chức sơ kết phong trào ở xóm trong lễ hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 năm 2022.

-   Xây dựng báo cáo sơ kết nội dung theo tiêu chuẩn làng văn hóa.

-   Bình xét hộ gia đình văn hóa năm 2023 (Theo tiêu chuẩn gia đình văn hóa) xong trước ngày 15/10/2023.

-   Bình xét công nhận chùa tinh tiến, giáo xứ, giáo họ tiên tiến (Ban thường trực UBMTTQ xã thực hiện).

Hướng dẫn các xóm đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn làng văn hóa, khu  dân cư tiên tiến, hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa năm 2023, phấn đấu năm 2023 toàn xã có 6/6 xóm đạt tiêu chuẩn xóm văn hóa cấp huyện. Phấn đấu hoàn thành các tiểu để xã đạt xóm nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu.

anh tin bai

 

Ông Nguyễn Duy Trinh - chủ tịch UBND xã  và các ban vận động khu dân cư ký bản đăng ký thi đua năm 2023 .

 

T/h: CB VVTTTT

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Thành- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Thành- Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanthanh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang